ASKION C-line® 铝合金SBS板架

ASKION C-line® 铝合金SBS板架具有良好的热传导性,将其应用到程序降温操作时,可以保证同一批样本良好的同质性。


这是一个可以拖动的窗口

特殊的电镀材质可延长其使用寿命。合理的仿生学设计在保证其稳定性的同时降低了其重量。


特点:保证同一批样本良好的同质性

          可配一维/二维码

          适配多种样本规格

          降低重量的同时保证了稳定性

          与现有的设备兼容(如:移液平台)

          与ASKION C-line® WB和AWB系列兼容

          特殊的电镀材材料可延长使用寿命

          可选配色